Przygotowanie podłoża pod montaż podłogi drewnianej | DESKA DESIGN

Przygotowanie podłoża pod montaż podłogi drewnianej

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z faktu, iż pierwsze błędy dotyczące montażu podłogi drewnianej na posadzce zaczynają się już na etapie oceny podłoża. Często wykonawcy, aby zaoszczędzić czas, a jednoczenie nie chcąc przestraszyć potencjalnego Klienta dodatkowymi kosztami, pomijają tę kwestię i ograniczają się do pobieżnego przygotowania posadzki pod drewno. Niestety ze względu na naturalną pracę poszczególnych powierzchni może to w przyszłości skutkować problemami, których dałoby się uniknąć wykonując odpowiednie prace przed montażem. W poniższym artykule postaramy się przedstawić prawidłowy schemat działań, które każdorazowo powinny być wzięte pod uwagę zanim przykleimy deski na posadzce.
Ocena podłoża

Kluczowym elementem całego procesu jest profesjonalna ocena podłoża pod kątem jego równości i wytrzymałości. W przypadku drewna dopuszczalne nierówności, które jesteśmy w stanie zniwelować podczas montażu to dwa milimetry na długości dwóch metrów. Jeżeli podczas pomiaru stwierdzimy większe odchylenia od poziomu konieczne jest wyrównanie podłoża w całości bądź miejscowo.

Masy samopoziomujące

Idealnym rozwiązaniem będą tu masy samopoziomujące lub masy szpachlowe – należy jednak pamiętać, że muszą to być produkty o określonych parametrach wytrzymałościowych i elastyczności. Zakładając użycie mas należy również pamiętać, aby powierzchnia przed ich wylaniem została przeszlifowana i zagruntowana, gdyż tylko w ten sposób zapewnimy jej odpowiednią przyczepność i unikniemy powstawania tak zwanych „głuchych” miejsc.

Inwestując w tak prestiżowy produkt jakim jest podłoga drewniana powinniśmy zwrócić uwagę, aby wszelkie prace z nią związane robione były również na najwyższym poziomie i zgodnie z obowiązującymi standardami.

Wytrzymałość podłoża – PresoMess

Kolejnym ważnym parametrem, na który powinniśmy zwrócić uwagę jest wytrzymałość podłoża na ścinanie. Sprawdzenia dokonuje się za pomocą specjalistycznego urządzenia o nazwie PresoMess. W celu przeprowadzenia pomiaru urządzenie miernicze należy ustawić pomiędzy dwoma drewnianymi klockami o odpowiednich rozmiarach przyklejonymi do podłoża. Następnie przy wykorzystaniu pokrętła wywieramy siłę, aby sprawdzić, w którym momencie nastąpi zerwanie klocka. Wówczas z urządzenia odczytujemy wartość dla danego miejsca na posadzce. W przypadku stwierdzenia zbyt niskich parametrów wytrzymałościowych podłoża należy zastosować wzmocnienie w postaci preparatów gruntujących dostosowanych do obecnego stanu podłoża.

Sprawdzenie wilgotności podłoża metodą CM

Innym niezwykle istotnym elementem jest sprawdzenie wilgotności podłoża metodą CM. Polega ona na wykuciu niewielkiego fragmentu posadzki przez cały przekrój podłoża, a następnie wykonanie próby karbidowej w specjalnej kolbie pomiarowej. W przypadku jastrychu dopuszczalna wilgotność to 1,8% (1,5% w przypadku ogrzewania podłogowego) natomiast w przypadku anhydrytu 0,5% (0,3% w przypadku ogrzewania podłogowego). Jeżeli w wyniku przeprowadzonej próby uzyskamy wynik powyżej normy to absolutnie nie powinniśmy wykonywać montażu drewna. W przypadku kiedy nie możemy pozwolić sobie na dłuższy czas oczekiwania na wyschnięcie podłoża możemy posiłkować się specjalistycznymi gruntami, które pozwalają nam odciąć wilgoć nawet do 5%. Trzeba jednak pamiętać, aby aplikacja została przeprowadzona zgodnie z kartą techniczną danego produktu.

Dylatacje i pęknięcia

Kiedy mamy do czynienia z podłożem równym i wytrzymałym należy dokonać oględzin optycznych. Musimy sprawdzić czy na posadzce nie występują spękania oraz gdzie pozostawione są dylatacje pozorne i obwodowe. W przypadku braku dylatacji obwodowych należy je koniecznie wykonać w celu uniknięcia postępujących spękań i uzyskania lepszej akustyki mieszkania. W przypadku zauważenia pęknięć konieczne jest nacięcie ich wzdłużnie i poprzecznie, a następnie sklamrowanie ich i zalanie żywicą. Podobnie należy postąpić w miejscach występowania dylatacji pozornych, jeżeli nie chcemy odwzorowywać ich na powierzchni.

Szlifowanie podłoża

Trzeba również pamiętać, że przed każdym montażem podłogi drewnianej, podłoże należy bezwzględnie przeszlifować w celu usunięcia mleczka cementowego bądź anhydrytowego oraz zabrudzeń posadzki. W ten sposób otwieramy również pory betonu, aby zwiększyć chłonność i przyczepność przed aplikacją gruntu a potem kleju.

Wygrzewanie podłoża

Osobnym przypadkiem jest sytuacja kiedy montujemy drewno na posadzce z ogrzewaniem podłogowym. Wówczas konieczne jest wykonanie trzydziestodniowego procesu wygrzewania jastrychu, w celu uniknięcia ewentualnych pęknięć już po montażu. Procedurę wygrzewania można wykonać dopiero po zakończeniu chemicznego wiązania spoiwa tj. w przypadku jastrychu cementowego po dwudziestu ośmiu dniach.
Wszystkie powyższe czynności wykonane w prawidłowy sposób pozwalają nam uniknąć wielu problemów po montażowych takich jak powstawanie pęknięć, zwiększanie się szczelin pomiędzy deskami czy powstawanie „głuchych” miejsc.

Inwestując w tak prestiżowy produkt jakim jest podłoga drewniana powinniśmy zwrócić uwagę, aby wszelkie prace z nią związane robione były również na najwyższym poziomie i zgodnie z obowiązującymi standardami.

Autor

Stanisław