Skip to main content

Przygotowanie podłoża pod montaż podłogi drewnianej

[vc_single_image image=”35304″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”link_image”]
[vc_single_image image=”35305″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”link_image”]
Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z faktu, iż pierwsze błędy dotyczące montażu podłogi drewnianej na posadzce zaczynają się już na etapie oceny podłoża. Często wykonawcy, aby zaoszczędzić czas, a jednoczenie nie chcąc przestraszyć potencjalnego Klienta dodatkowymi kosztami, pomijają tę kwestię i ograniczają się do pobieżnego przygotowania posadzki pod drewno. Niestety ze względu na naturalną pracę poszczególnych powierzchni może to w przyszłości skutkować problemami, których dałoby się uniknąć wykonując odpowiednie prace przed montażem. W poniższym artykule postaramy się przedstawić prawidłowy schemat działań, które każdorazowo powinny być wzięte pod uwagę zanim przykleimy deski na posadzce.
[vc_single_image image=”35308″ img_size=”full” alignment=”center”]
Ocena podłoża

Kluczowym elementem całego procesu jest profesjonalna ocena podłoża pod kątem jego równości i wytrzymałości. W przypadku drewna dopuszczalne nierówności, które jesteśmy w stanie zniwelować podczas montażu to dwa milimetry na długości dwóch metrów. Jeżeli podczas pomiaru stwierdzimy większe odchylenia od poziomu konieczne jest wyrównanie podłoża w całości bądź miejscowo.

[vc_single_image image=”35290″ img_size=”full” css=”.vc_custom_1584386133185{margin-top: 20px !important;}”]
[vc_single_image image=”35291″ img_size=”full” css=”.vc_custom_1584386145618{margin-top: 20px !important;}”]
Masy samopoziomujące

Idealnym rozwiązaniem będą tu masy samopoziomujące lub masy szpachlowe – należy jednak pamiętać, że muszą to być produkty o określonych parametrach wytrzymałościowych i elastyczności. Zakładając użycie mas należy również pamiętać, aby powierzchnia przed ich wylaniem została przeszlifowana i zagruntowana, gdyż tylko w ten sposób zapewnimy jej odpowiednią przyczepność i unikniemy powstawania tak zwanych „głuchych” miejsc.

Inwestując w tak prestiżowy produkt jakim jest podłoga drewniana powinniśmy zwrócić uwagę, aby wszelkie prace z nią związane robione były również na najwyższym poziomie i zgodnie z obowiązującymi standardami.

Wytrzymałość podłoża – PresoMess
[vc_single_image image=”35294″ img_size=”full”]

Kolejnym ważnym parametrem, na który powinniśmy zwrócić uwagę jest wytrzymałość podłoża na ścinanie. Sprawdzenia dokonuje się za pomocą specjalistycznego urządzenia o nazwie PresoMess. W celu przeprowadzenia pomiaru urządzenie miernicze należy ustawić pomiędzy dwoma drewnianymi klockami o odpowiednich rozmiarach przyklejonymi do podłoża. Następnie przy wykorzystaniu pokrętła wywieramy siłę, aby sprawdzić, w którym momencie nastąpi zerwanie klocka. Wówczas z urządzenia odczytujemy wartość dla danego miejsca na posadzce. W przypadku stwierdzenia zbyt niskich parametrów wytrzymałościowych podłoża należy zastosować wzmocnienie w postaci preparatów gruntujących dostosowanych do obecnego stanu podłoża.

Sprawdzenie wilgotności podłoża metodą CM
[vc_single_image image=”35296″ img_size=”full”]

Innym niezwykle istotnym elementem jest sprawdzenie wilgotności podłoża metodą CM. Polega ona na wykuciu niewielkiego fragmentu posadzki przez cały przekrój podłoża, a następnie wykonanie próby karbidowej w specjalnej kolbie pomiarowej. W przypadku jastrychu dopuszczalna wilgotność to 1,8% (1,5% w przypadku ogrzewania podłogowego) natomiast w przypadku anhydrytu 0,5% (0,3% w przypadku ogrzewania podłogowego). Jeżeli w wyniku przeprowadzonej próby uzyskamy wynik powyżej normy to absolutnie nie powinniśmy wykonywać montażu drewna. W przypadku kiedy nie możemy pozwolić sobie na dłuższy czas oczekiwania na wyschnięcie podłoża możemy posiłkować się specjalistycznymi gruntami, które pozwalają nam odciąć wilgoć nawet do 5%. Trzeba jednak pamiętać, aby aplikacja została przeprowadzona zgodnie z kartą techniczną danego produktu.

Dylatacje i pęknięcia
[vc_single_image image=”35311″ img_size=”full”]

Kiedy mamy do czynienia z podłożem równym i wytrzymałym należy dokonać oględzin optycznych. Musimy sprawdzić czy na posadzce nie występują spękania oraz gdzie pozostawione są dylatacje pozorne i obwodowe. W przypadku braku dylatacji obwodowych należy je koniecznie wykonać w celu uniknięcia postępujących spękań i uzyskania lepszej akustyki mieszkania. W przypadku zauważenia pęknięć konieczne jest nacięcie ich wzdłużnie i poprzecznie, a następnie sklamrowanie ich i zalanie żywicą. Podobnie należy postąpić w miejscach występowania dylatacji pozornych, jeżeli nie chcemy odwzorowywać ich na powierzchni.

Szlifowanie podłoża
[vc_single_image image=”35313″ img_size=”full”]

Trzeba również pamiętać, że przed każdym montażem podłogi drewnianej, podłoże należy bezwzględnie przeszlifować w celu usunięcia mleczka cementowego bądź anhydrytowego oraz zabrudzeń posadzki. W ten sposób otwieramy również pory betonu, aby zwiększyć chłonność i przyczepność przed aplikacją gruntu a potem kleju.

Wygrzewanie podłoża
[vc_single_image image=”35317″ img_size=”full”]

Osobnym przypadkiem jest sytuacja kiedy montujemy drewno na posadzce z ogrzewaniem podłogowym. Wówczas konieczne jest wykonanie trzydziestodniowego procesu wygrzewania jastrychu, w celu uniknięcia ewentualnych pęknięć już po montażu. Procedurę wygrzewania można wykonać dopiero po zakończeniu chemicznego wiązania spoiwa tj. w przypadku jastrychu cementowego po dwudziestu ośmiu dniach.
Wszystkie powyższe czynności wykonane w prawidłowy sposób pozwalają nam uniknąć wielu problemów po montażowych takich jak powstawanie pęknięć, zwiększanie się szczelin pomiędzy deskami czy powstawanie „głuchych” miejsc.

Inwestując w tak prestiżowy produkt jakim jest podłoga drewniana powinniśmy zwrócić uwagę, aby wszelkie prace z nią związane robione były również na najwyższym poziomie i zgodnie z obowiązującymi standardami.

[vc_empty_space]
[vc_empty_space][edgtf_icon_with_text type=”icon-left” icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”” title_tag=”h5″ title_weight=”” custom_icon=”35324″ title=”Autor” text=”Stanisław”][vc_empty_space height=”62px”]
[vc_empty_space height=”50px”]

INNE TEMATY

[edgtf_blog_list type=”boxed” number_of_columns=”3″ space_between_columns=”small” order_by=”rand” order=”ASC” featured_image=”yes” image_size=”landscape” title_tag=”h6″ post_info_section=”no” pagination_type=”load-more” number_of_posts=”3″ category=”nowosci” excerpt_length=”20″]